Quà tặng cuộc sống

Xem thêm

Phúc đức tại mẫu: Đàn bà muốn tích đức cho con cái hãy làm 2 điều này

Phụ nữ làm được hai điều này là đang tích đức cho con cái, cả đời hưởng lộc, đúng như câu nói “phúc đức tại mẫu”. Phật dạy, phụ nữ …