Phật dạy: 3 hành vi âm thầm tiêu hao âm đức, khiến phú quý rời xa mà hầu hết con người đang phạm phải

Bất hiếu với cha mẹ cũng chính là những hành vi tiêu hao âm đức mỗi ngày. Cha mẹ chính là đức lớn nhất của chúng ta. Hiếu thảo với đấng sinh thành có thể nhận được phúc lành vô cùng lớn. Còn nếu bất hiếu với cha mẹ thì sẽ làm suy giảm âm đức.

Lòng dạ hẹp hòi

Phật dạy: Lòng dạ lớn bao nhiêu thì phúc đức nhiều bất nhiêu. Tâm địa của một người càng bao dung, rộng lớn thì càng nhận về nhiều điều tốt đẹp. Thế nhưng nếu tâm địa hẹp hòi, làm việc gì cũng ích kỷ thì sẽ tiêu tan hết phúc khí. Người sống như vậy mãi không thể thoát khỏi khổ đau được.

Thường xuyên nóng giận

Sự nóng giận của con người càng nhiều thì phước báo cũng nhanh mất đi. Nóng giận chính là hành vi hao tổn âm đức rất nặng. Một khi tâm sân hận, tức giận nổi lên thì chẳng thể nào mà tự kiềm chế được nữa. Như vậy bao nhiêu công đức, làm việc thiện cũng đi hết.

Nóng giận chẳng giải quyết được chuyện gì mà còn khiến cho chúng ta đánh mất đi nhiều thứ. Cho nên muốn ích âm đức cho mình, phải xóa cơn nóng giận ở trong lòng.

Bất hiếu với cha mẹ

Bất hiếu với cha mẹ cũng chính là những hành vi tiêu hao âm đức mỗi ngày. Cha mẹ chính là đức lớn nhất của chúng ta. Hiếu thảo với đấng sinh thành có thể nhận được phúc lành vô cùng lớn. Còn nếu bất hiếu với cha mẹ thì sẽ làm suy giảm âm đức.

Là người tử tế sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với cha mẹ của mình. Họ có thể đối xử tệ bạc với bản thân, nhưng vì họ lương thiện nên sẽ luôn biết cách tích ân đức cho con cháu sau này.

Người phạm tội ngoại tình

Sự lạc thứ chính là tội tà d‚â‚m lớn nhất. Một người có mệnh quý nhưng khi mắc tội tà d‚â‚m thì cả đời sẽ khốn khổ vô cùng. Một người có mệnh được hưởng phúc thị, nhưng nếu phạm tội tà d‚â‚m thì bệnh tật sẽ xuất hiện triền miên. Nếu bạn muốn tích âm đức cho bản thân và con cháu đời sau, bạn phải tránh xa ngoại tình.